Betingelser for NordMarketing

Ved å bruke tjenestene som leveres av NordMarketing, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert følgende betingelser:


Bruk av Tjenester: NordMarketing leverer tjenester innen digital markedsføring, inkludert, men ikke begrenset til, design av nettsider, logoer, digital annonsering, e-postmarkedsføring, redigering av bilder og video. Vi forbeholder oss retten til å endre, oppdatere, avslutte eller innføre nye tjenester etter eget skjønn.


Logoer: NordMarketing vil utforme en logo i henhold til dine spesifikasjoner og krav. Hvis logoen ikke blir godkjent av Patentstyret, vil NordMarketing utforme en ny logo uten ekstra kostnader. Vær oppmerksom på at NordMarketing ikke står økonomisk ansvarlig for bruk av logoen før den har blitt godkjent av Patentstyret. Videre vil ikke NordMarketing dekke noen kostnader knyttet til søknadsprosessen hvis søknaden ikke blir godkjent av Patentstyret.


Eierskap og Rettigheter: Du beholder alle rettigheter til din egen tekst, bilder og annet innhold som du sender til oss for bruk i ditt prosjekt.
Du godtar at du har skaffet nødvendige rettigheter og tillatelser for alt innhold du leverer til oss.
Vi eier alt vi har laget for deg til alt er betalt, bruk av bilder, videoer, logoer og annet innhold før dette er betalt for er å regne som brudd på åndsverkloven og vil bli etterfulgt.


Betalingsvilkår: Betaling for våre tjenester skal gjøres i henhold til betalingsvilkårene som er angitt i den individuelle kontrakten.
Utestående beløp etter forfallsdato kan være underlagt en sen betalingsrente.


Ansvarsbegrensning: NordMarketing vil levere tjenestene med rimelig dyktighet og omsorg. Imidlertid, til det fulleste omfanget tillatt ved lov, skal ikke NordMarketing være ansvarlig for indirekte tap, tap av fortjeneste, inntekter, data, goodwill, eller andre lignende tap, eller noen form for erstatning.


Endringer i Betingelsene: NordMarketing kan når som helst endre disse betingelsene. Du er ansvarlig for å regelmessig sjekke for eventuelle endringer. Din fortsatte bruk av tjenestene etter at eventuelle endringer er lagt ut vil bli ansett som aksept av de endrede betingelsene.


Ved å bruke NordMarketings tjenester, aksepterer du at du er juridisk bundet av disse betingelsene. Hvis du ikke er enig i noen av disse betingelsene, må du ikke bruke tjenestene.Juridisk informasjon om NordMarketing
NordMarketing eies og drives av Angelus Invest AS


Kontor:
Valsåsveien 59
8850


Daglig leder:
Pål Christian Nikolaisen

Tlf: 91 92 39 30 
Email: pal@nordmarketing.no