PERSONVERN

EN OVERSIKT OVER DATABESKYTTELSE

GENERELT

Dette er en enkel oversikt over hva slags personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hvordan vi håndterer dataene dine når du besøker eller bruker nettstedet vårt og hva som skjer med din personlige informasjon når du besøker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle data som du kan identifiseres med. Detaljert informasjon om emnet databeskyttelse finner du i vår personvernerklæring nedenfor.

DATAINNSAMLING PÅ VÅRT NETTSTED

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på denne nettsiden?

Dataene som samles inn på denne nettsiden behandles av nettstedsoperatøren. Operatørens kontaktinformasjon finnes i nettstedets obligatoriske juridiske merknad.

 

Hvordan samler vi inn dataene dine?

Noe data samles inn når du gir dem til oss, f.eks. data du oppgir i et kontaktskjema.

Andre data samles inn automatisk av våre IT-systemer når du besøker og bruker nettstedet vårt. Disse dataene er primært tekniske data som hvilken nettleseren og operativsystemet du bruker, eller når du åpnet sidenettstedet. Disse dataene samles inn automatisk så snart du går inn på nettsiden vår.

 

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av dataene samles inn for å sikre at nettstedet fungerer som det skal. Andre data kan brukes til å analysere hvordan besøkende bruker nettstedet.


Hvilke rettigheter har du angående dataene dine?

Du har alltid rett til å be om informasjon om dine lagrede data, dens opprinnelse, mottakerne og formålet med innsamlingen. Du har også rett til å be om at dataene dine blir rettet, blokkert eller slettet. Du kan kontakte oss når som helst på post@nordmarketin.no eller ved å bruke adressen oppgitt i den juridiske informasjon hvis du har ytterligere spørsmål om personvern og databeskyttelse. 


ANALYTIKK OG TREDJEPARTSVERKTØY

Når du besøker nettstedet vårt, kan det gjøres statistiske analyser av din surfeatferd. Dette skjer først og fremst ved hjelp av informasjonskapsler og analyser. Analysen av surfeatferden din er vanligvis anonymkryptert og pseudonimisert, det vil si at vi ikke vil kunne identifisere deg gjennom disse dataene. Du kan protestere mot denne analysen eller forhindre den ved å ikke bruke visse verktøy. Detaljert informasjon finner du i følgende personvernerklæring.

GENERELL INFORMASJON OG OBLIGATORISK INFORMASJON

DATABESKYTTELSE

Operatørene av denne nettsiden tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne personvernerklæringen.


Hvis du bruker denne nettsiden, vil ulike typer personopplysninger samles inn. Personopplysninger er alle data som du kan identifiseres med. Denne personvernerklæringen forklarer hvilken informasjon vi samler inn og hva vi bruker den til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette skjer.


Vær oppmerksom på at data som overføres via internett (f.eks. via e-postkommunikasjon) kan være gjenstand for sikkerhetsbrudd. Fullstendig beskyttelse av dataene dine fra tredjepartstilgang er ikke mulig.

MERKNAD VEDRØRENDE PARTEN SOM ER ANSVARLIG FOR DETTE NETTSTEDET

Den ansvarlige for behandling av data på denne nettsiden er: Angelus Invest AS

Den ansvarlige er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger (navn, e-postadresser, etc.).

TILBAKEHOLDELSE AV DITT SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV DINE DATA

Mange databehandlingsoperasjoner er kun mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning. En uformell e-post med denne forespørselen er tilstrekkelig. Vær oppmerksom på at data som behandles før vi mottar forespørselen din, fortsatt kan bli lovlig behandlet.

RETT TIL Å KLAGE TIL REGULERINGSMYNDIGHETER

Hvis det har vært brudd på databeskyttelseslovgivningen, kan den berørte personen sende inn en klage til de kompetente tilsynsmyndighetene.

RETT TIL DATAPORTABILITET

Du har rett til å få data som vi behandler basert på ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt automatisk levert til deg selv eller til en tredjepart i et standard, maskinlesbart format. Dersom du krever direkte overføring av data til en annen ansvarlig, vil dette kun gjøres i den grad det er teknisk mulig.

SSL- ELLER TLS-KRYPTERING

Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel forespørslene du sender til oss som nettstedoperatør. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling i nettleserens adresselinje når den endres fra "http://" til "https://" og låsikonet vises i nettleserens adresselinje.


Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du overfører til oss leses av tredjeparter.

KRYPTERT BETALING PÅ DENNE NETTSIDEN

Hvis du inngår en kontrakt som krever at du sender oss betalingsinformasjonen din (f.eks. kontonummer for direkte debitering), vil vi kreve disse dataene for å behandle betalingen din.


Betalingstransaksjoner ved bruk av vanlige betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) gjøres kun via krypterte SSL- eller TLS-forbindelser. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling i nettleserens adresselinje når den endres fra "http://" til "https://" og låsikonet i nettleserlinjen er synlig.


Ved kryptert kommunikasjon kan ikke eventuelle betalingsopplysninger du sender til oss leses av tredjeparter.

INFORMASJON, BLOKKERING, SLETTING

Som tillatt i loven har du rett til når som helst å få informasjon om alle dine personopplysninger som er lagret, samt deres opprinnelse, mottaker og formålet de har blitt lagret for. 


Du har også rett til å få disse dataene dine rettet, blokkert eller slettet. Du kan kontakte oss når som helst på mail til post@nordmarketing.no eller ved å bruke adressen oppgitt i vår juridiske melding hvis du har ytterligere spørsmål om temaet personopplysninger.

MOTSTAND TIL KAMPANJE-EMAIL

Vi forbyr herved uttrykkelig bruk av kontaktdata publisert i sammenheng med krav til juridisk merknad på nettstedet med hensyn til sending av reklame- og informasjonsmateriell som ikke er uttrykkelig forespurt. Nettstedets operatør forbeholder seg retten til å iverksette spesifikke rettslige skritt hvis uønsket reklamemateriale, slik som spam på e-post, mottas.

DATAINNSAMLING PÅ VÅRT NETTSTED

COOKIES

Noen av nettsidene våre bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ingen virus. Informasjonskapsler bidrar til å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og lagres av nettleseren din.

De fleste av informasjonskapslene vi bruker er såkalte «session cookies». De slettes automatisk etter ditt besøk. Andre informasjonskapsler forblir i enhetens minne til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker nettstedet.

Du kan konfigurere nettleseren din til å informere deg om bruken av informasjonskapsler, slik at du kan avgjøre fra sak til sak om du vil godta eller avvise en informasjonskapsel. Alternativt kan nettleseren din konfigureres til å automatisk akseptere informasjonskapsler under visse betingelser eller til å alltid avvise dem, eller til å automatisk slette informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Deaktivering av informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten til denne nettsiden.

Informasjonskapsler som er nødvendige for å tillate elektronisk kommunikasjon eller for å gi visse funksjoner du ønsker å bruke (som handlekurven) lagres iht. 6 ledd 1, bokstav f i EU av DSGVOGDPR. Nettstedets operatør har en legitim interesse i lagring av informasjonskapsler for å sikre en optimalisert tjeneste uten tekniske feil. Hvis andre informasjonskapsler (som de som brukes til å analysere din surfeatferd) også lagres, vil de bli behandlet separat i denne personvernerklæringen.

SERVERLOGGFILER

Nettstedleverandøren samler og lagrer automatisk informasjon som automatisk overføres av nettleseren din, såkalt at nettleseren din automatisk overfører til oss i "serverloggfiler". Disse er:

Disse dataene vil ikke bli kombinert med data fra andre kilder.

Grunnlaget for databehandling er art. 6 (1) (f) i EU DSGVOGDPR, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller for tiltak foreløpig til en kontrakt.

KONTAKTSKJEMA

Skulle du sende oss spørsmål via et kontaktskjema på nettsiden vår, vil vi samle inn dataene som er angitt i skjemaet, inkludert kontaktinformasjonen du oppgir, for å svare på spørsmålet ditt og eventuelle oppfølgingsspørsmål. Vi deler ikke denne informasjonen uten din tillatelse.

Vi vil derfor behandle alle data du skriver inn i kontaktskjemaet kun med ditt samtykke i henhold til art. 6 (1) (a) i EU DSGVOGDPR. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst. En uformell e-post med denne forespørselen er tilstrekkelig. Dataene som behandles før vi mottar forespørselen din, kan fortsatt være lovlig behandlet.

Vi vil beholde dataene du oppgir i kontaktskjemaet til du ber om sletting, tilbakekaller samtykket ditt for lagring, eller formålet med lagringen ikke lenger gjelder (f.eks. etter å ha fullført forespørselen din). Eventuelle obligatoriske lovbestemmelser, spesielt de som gjelder obligatoriske datalagringsperioder, forblir upåvirket av denne bestemmelsen.

BEHANDLING AV DATA (KUNDE- OG KONTRAKTSDATA)

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger kun i den grad det er nødvendig for å etablere, eller endre juridiske forhold med oss (masterdata). Dette gjøres basert på art. 6 (1) (b) i EU DSGVOGDPR, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller for tiltak foreløpig til en kontrakt. Vi samler inn, behandler og bruker dine personopplysninger når vi går inn på nettstedet vårt (bruksdata) bare i den grad det er nødvendig for å gi deg tilgang til tjenesten vår eller fakturere deg for det samme.

Innsamlede kundedata skal slettes etter fullføring av bestillingen eller avslutning av forretningsforholdet. Lovlige oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

DATA OVERFØRES VED INNGÅELSE AV KONTRAKT MED NETTBUTIKKER, FORHANDLERE OG POSTORDRE

Vi overfører personlig identifiserbare data til tredjeparter kun i den grad det er nødvendig for å oppfylle vilkårene i kontrakten din, for eksempel til selskaper som er betrodd å levere varer til ditt sted eller banker som er betrodd å behandle betalingene dine. Dine data vil ikke bli overført til noe annet formål med mindre du har gitt din uttrykkelige tillatelse til det. Dine data vil ikke bli utlevert til tredjeparter for reklameformål uten ditt uttrykkelige samtykke.

Grunnlaget for databehandling er art. 6 (1) (b) i EU DSGVOGDPR, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller for tiltak foreløpig til en kontrakt.

DATA OVERFØRT VED REGISTRERING AV TJENESTER OG DIGITALT INNHOLD

Vi overfører personlig identifiserbar data til tredjeparter kun i den grad det er nødvendig for å oppfylle vilkårene i kontrakten din med oss, for eksempel til banker som er betrodd å behandle betalingene dine.

Dine data vil ikke bli overført til noe annet formål med mindre du har gitt din uttrykkelige tillatelse til det. Dine data vil ikke bli utlevert til tredjeparter for reklameformål uten ditt uttrykkelige samtykke.

Grunnlaget for databehandling er art. 6 (1) (b) i EU DSGVOGDPR, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller for tiltak foreløpig til en kontrakt.

5.

INSTAGRAM-PLUGIN FOR

Vår nettside inneholder funksjoner til Instagram-tjenesten. Disse funksjonene tilbys av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Hvis du er logget på Instagram-kontoen din, kan du klikke på Instagram-knappen for å koble innholdet på sidene våre med Instagram-profilen din. Dette betyr at Instagram kan knytte besøk på sidene våre til din brukerkonto. Som leverandør av denne nettsiden påpeker vi uttrykkelig at vi ikke mottar informasjon om innholdet i de overførte dataene eller bruken av Instagram.

For mer informasjon, se Instagrams personvernerklæring: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

MATOMO (TIDLIGERE PIWIK)

Denne nettsiden bruker åpen kildekode-nettanalysetjenesten Matomo. Matomo bruker såkalte «cookies». Dette er tekstfiler som er lagret på datamaskinen din og som tillater en analyse av bruken av nettstedet av deg. For dette formålet lagres informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken av denne nettsiden på vår server. IP-adressen anonymiseres før den lagres.

Matomo informasjonskapsler forblir på enheten din til du sletter dem.

Lagringen av Matomo informasjonskapsler er basert på Art. 6 (1) (f) i EU DSGVOGDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for å optimere både nettsiden og reklamen.

Informasjonen som genereres av informasjonskapslene om din bruk av denne nettsiden vil ikke bli utlevert til tredjeparter. Du kan forhindre at disse informasjonskapslene lagres ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din. Vi ønsker imidlertid å påpeke at dette kan bety at du ikke vil kunne nyte den fulle funksjonaliteten til denne nettsiden.

Hvis du ikke godtar lagring og bruk av dataene dine, kan du deaktivere denne funksjonen her. I dette tilfellet vil en opt-out-informasjonskapsel lagres i nettleseren din for å hindre Matomo i å lagre bruksdataene dine. Hvis du sletter informasjonskapslene dine, vil dette bety at opt-out-informasjonskapselen også slettes. Du må da aktivere den på nytt når du kommer tilbake til siden vår hvis du ønsker at aktiviteten din ikke skal spores.

NYHETSBREV

Hvis du ønsker å motta vårt nyhetsbrev, krever vi en gyldig e-postadresse samt informasjon som gjør at vi kan bekrefte at du er eieren av den angitte e-postadressen og at du godtar å motta dette nyhetsbrevet. Ingen tilleggsdata samles inn eller samles kun inn på frivillig basis. Vi bruker kun disse dataene til å sende den forespurte informasjonen og gir den ikke videre til tredjeparter.

Vi vil derfor behandle alle data du skriver inn i kontaktskjemaet kun med ditt samtykke i henhold til art. 6 (1) (a) i EU DSGVOGDPR. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket til lagring av dine data og e-postadresser samt deres bruk for å sende nyhetsbrevet, f.eks. via lenken "avslutt abonnement" i nyhetsbrevet. Dataene som behandles før vi mottar forespørselen din, kan fortsatt være lovlig behandlet.

Dataene som oppgis ved registrering av nyhetsbrevet vil bli brukt til å distribuere nyhetsbrevet inntil du kansellerer abonnementet når nevnte data vil bli slettet. Data vi har lagret for andre formål (f.eks. e-postadresser for medlemsområdet) forblir upåvirket.

PLUGINS OG VERKTØY

GOOGLE WEB FONTS

For enhetlig representasjon av fonter bruker denne siden nettfonter levert av Google. Når du åpner en side, laster nettleseren din de nødvendige nettfontene inn i nettleserbufferen for å vise tekster og fonter riktig.

For dette formålet må nettleseren opprette en direkte forbindelse til Googles servere. Google blir dermed klar over at nettsiden vår ble åpnet via din IP-adresse. Bruken av Google Web-fonter gjøres i interessen for en enhetlig og attraktiv presentasjon av nettstedet vårt. Dette utgjør en berettiget interesse etter art. 6 (1) (f) i EU DSGVOGDPR.

Hvis nettleseren din ikke støtter nettfonter, brukes en standardfont av datamaskinen din.

Ytterligere informasjon om håndtering av brukerdata finnes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles personvernerklæring på https://www.google.com/policies/privacy/.